AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Som Živnostík a chcem si založiť s.r.o., môžem použiť Živnostenské listy, ktoré už mám ?

Nie, živnostenské listy sú neprenosné.

Sú vydané na podnikateľa - fyzickú osobu. Spoločnosť s.r.o. je právnická osoba, bude Vám vydané nové osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

V praxi: 

Ak je na živnostenskom liste napísané meno napr. Peter Mrkvička, môže ho používať iba Peter Mrkvička. Ak si p. Peter Mrkvička bude chcieť založiť s.r.o., musíme požiadať o úplne nové živnostenské oprávnenie vydané na meno tejto spoločnosti s.r.o.