AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Cenník :: založenie, predaj, zmena, poskytnutie sídla s.r.o., a.s.


Kompletné založenie s.r.o.           250 €

cena je vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti ) 

dokumenty pre daňovú registráciu    0 €

Náklady klienta, ktoré nie sú zahrnuté v cene:

overenie podpisov na dokumentoch 1,50 €  1x podpis na matrike
živnostenské oprávnenie 7,50 €  1x predmet podnikania viazaná alebo remeselná živnosť

Klient zabezpečí:

všetko za Vás vybavíme na základe plnej moci ( na kľúč )

 

Asistované založenie s.r.o.          240 €
cena je vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra

Náklady klienta, ktorú nie sú zahrnuté v cene:

overenie podpisov na dokumentoch     1,50 €  1x podpis na matrike
živnostenské oprávnenie           5 €  1x predmet podnikania voľná živnosť ( kolok )

Klient zabezpečí:

podanie dokumentov pre vydanie živnostenského oprávnenia na Živnostenskom úrade
vyzdvihnutie vydaného Živnostenského oprávnenia


Založenie Organizačnej zložky     750 €
cena je vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti ) 

Náklady klienta, ktoré nie sú zahrnuté v cene:

živnostenské oprávnenie 15 € 1x predmet podnikania viazaná alebo remeselná živnosť
overenie podpisov na dokumentoch 1,50 € 1x podpis na matrike
preklady dokumentov (ak sú potrebné)
apostilácia dokumentov (ak je to potrebné)

 

Virtuálna kancelária (virtual office)    15 € / mesiac
   virtuálnu kanceláriu poskytujeme minimálne na 6 mesiacov

Virtuálnu kanceláriu poskytujeme blízko ZOC MAX na adrese:
M.R. Štefánika 373/11, 911 01 TrenčínSídlo na 1 rok:      165 €    ...  1 mesiac ZADARMO ! 

Sídlo na 2 roky:    315 €    ...  3 mesiace ZADARMO !

Sídlo na 3 roky:    450 €    ...  6 mesiacov ZADARMO !

Sídlo na 4 roky:    585 €    ...  9 mesiacov ZADARMO !

Sídlo na 5 rokov:  720 €    ...  12 mesiacov ZADARMO !Služby, ktorú sú zahrnuté v cene:
 

sídlo firmy ( nie je zapísané v Obchodnom registri )    0 €
prijímanie a úschova pošty    0 €
avízo o prijatej pošte ( e-mailom, sms )    0 €
preposielanie pošty na Vašu adresu    0 €
telefonický kontakt    0 €

 

Vedenie účtovníctva

jednoduché účtovníctvo od       99 € / mesiac
podvojné účtovníctvo od     199 € / mesiac

Cena sa stanovuje osobitne podľa zložitosti a počte zaúčtovaných položiek

 

Poskytnutie sídla spoločnosti ( office house)     25 € / mesiac*
  * pri službe poskytovanej na menej ako 12 mesiacov je cena 40€/mes., zriaďovací poplatok 40€
     sídlo poskytujeme minimálne na 6 mesiacov

Sídlo poskytujeme blízko ZOC MAX na adrese:
M.R. Štefánika 373/11, 911 01 Trenčín  


Sídlo na 6 mes.:    280 €

Sídlo na 1 rok:       300 €

Sídlo na 2 roky:     525 €     ... 3 mesiace ZADARMO !

Sídlo na 3 roky:     750 €     ... 6 mesiacov ZADARMO !

Sídlo na 4 roky:     975 €     ... 9 mesiacov ZADARMO !

Sídlo na 5 rokov:  1200 €    ... 12 mesiacov ZADARMO !


Služby, ktorú sú zahrnuté v cene:

sídlo firmy ( je zapísané v Obchodnom registri )      0 €
prijímanie a úschova pošty      0 €
avízo o prijatej pošte ( e-mailom, sms )      0 €
preposielanie pošty na Vašu adresu      0 €
telefonický kontakt      0 €

 

Predaj s.r.o. (ready-made spoločnosti)            400 €
cena je vrátane poplatku za zápis zmeny do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti )

Predaj s.r.o.   platca DPH                                                  od 2500 €
cena je vrátane poplatku za zápis zmeny do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti )


Služby, ktoré sú zahrnuté v cene:

prevod obchodného podielu + poplatok            0 €
zmenu obchodného mena             0 €
zmenu sídla pri prevode            0 €
zmena konateľa, spoločníka            0 €

 Náklady klienta, ktoré nie sú zahrnuté v cene:

overenie podpisov na dokumentoch      1,50 €  1x podpis na matrike
Živnostenské oprávnenie  ( iba ak chcete rozšíriť )      7,50 €  1x remeselná alebo viazaná živnosť

 Klient zabezpečí:

 všetko za Vás vybavíme na základe plnej moci ( na kľúč )Zmena v s.r.o.    od 99 €

cena je vrátane poplatku za zápis zmeny do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti )

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na konkrétnu zmenu vo Vašej spoločnosti.

 

Založenie akciovej spoločnosti ( a.s. )    1500 €
cena je vrátane všetkých poplatkov

vypracovanie notárskej zápisnice pre založenie a.s.            0 €
notárske poplatky ( overenie podpisov a listín )            0 €
poplatky za vystavenie živnostenského oprávnenia            0 €
poplatok za zápis a.s. do Obchodného registra            0 €

Klient zabezpečí:

všetko za Vás vybavíme ( na kľúč )Založenie spoločnosti v Českej Republike

cena je vrátane všetkých poplatkov

založenie spoločnosti s ručením obmedzeným  ( s.r.o. )            1 817 €
predaj založenej ready-made  s.r.o.            945 €
založenie akciovej spoločnosti  ( a.s. )            2 266 €
predaj založenej ready-made  a.s.            2 266 €


Likvidácia spoločnosti

agenda spojená s oznámením o vstupe spoločnosti do likvidácie
spracovanie účtovnej závierky, daňového priznania a ostatných účtovných dokumentov
príprava konečnej správy likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
zabezpečenie komunikácie s príslušným správcom dane
získanie súhlasu s výmazom spoločnosti a zabezpečenie výmazu spoločnosti z OR
doručenie všetkých potrebných dokladov kompetentným úradom

Neváhajte nás kontaktovať radi Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu.


Burza spoločností

zaradenie spoločnosti do systému Burza spoločností       0 €
časovo neobmedzené umiestnenie spoločnosti v systéme        0 €

Sprostredkovateľ si nárokuje na realizáciu prevodu obchodného podielu.
 

Žiadné iné skryté spoplatnenie, ceny sú konečné !

 Nie sme platci DPH.