AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Založenie a.s., zakladanie akciovej spoločnosti

Cena 1500 €  
cena je vrátane všetkých poplatkov

button_objednaj


Založenie akciovej spoločnosti ( a.s. ) s našou spoločnosťou ešte nebolo také výhodné. V cene je samozrejme aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra. Spoločnosť Vám založíme kdekoľvek na Slovensku. Vašou úlohou bude len návšteva u nás a podpísanie pripravených dokumentov.


Akciovú spoločnosť Vám založíme v priebehu 15 dní kdekoľvek na Slovensku. Vaša osobná návšteva u nás je nutná.

 

Výhody akciovej spoločnosti ( a.s. ) oproti spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o. )

 • ideálna právna forma pre realizáciu podnikateľských aktivít s vysokou mierou kapitálovej náročnosti
 • nadštandardne vysoký kredit a serióznosť v očiach obchodných partneroch
 • neobmedzený počet akcionárov
 • čiastočná anonymita spoločníkov spoločnosti
 • lepšie možnosti pre poskytnutie úverov zo strany finančných inštitúcií
 • väčší priestor na získanie prostriedkov pre investovanie prostredníctvom emisie akcií
 • vhodná forma investovania zo strany akcionára, ktorý neručí za záväzky spoločnosti
 • stabilne oddelenie majetku spoločníkov  a majetku spoločnosti

 

Postup založenia akciovej spoločnosti:

 1. Vypíšete formulár    stlač OBJEDNAJ
 2. Uhradíte poplatok za založenie na základe faktúry, ktorú Vám zašleme e-mailom
 3. Podpíšete a overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám pripravíme u nás.
 4. O ostatné úkony sa staráme už len my.

 

Vypracujeme tieto dokumenty:

 • zakladateľská zmluva alebo listina
 • návrh stanov akciovej spoločnosti
 • vyhlásenie správcu vkladu
 • čestné vyhlásenie
 • podpisový vzor predsedu predstavenstva
 • podpisový vzor člena predstavenstva
 • podpisový vzor predsedu dozornej rady
 • podpisový vzor člena dozornej rady
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti
 • dokumenty pre Obchodný register + plnú moc
 • tlačivá  k registrácii k dani z príjmu ( DIČ ) alebo pridaj hodnoty ( DPH )

 

Vybavíme Živnostenské oprávnenie:

 • podáme dokumenty pre vydanie Živnostenského oprávnenia
 • vyzdvihneme vydané Živnostenské oprávnenie


Zapíšeme spoločnosť do Obchodného registra:

 • podáme návrh na zápis do Obchodného registra elektronicky
 • zaplatíme poplatok za zápis do Obchodného registra
 • zaplatíme poplatok za osvedčenie o Živnostenskom oprávnení
 • zaregistrujeme spoločnosť na Daňovom úrade - registrácia k dani z príjmu ( DIČ ) alebo ( DPH )
 • prepošleme Vám dokumenty zapísanej a.s.

 

V cene sú zahrnuté všetky poplatky:

 • vypracovanie notárskej zápisnice pre založenie a.s.
 • notárske poplatky ( overenie podpisov a listín )
 • poplatky za vystavenie živnostenského oprávnenia pre Vašu a.s.
 • poplatok za zápis a.s. do Obchodného registra

 

Cena 1500 €  
cena je vrátane všetkých poplatkov

button_objednaj