AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Kompletné založenie s.r.o., zakladanie s.r.o na kľúč

Cena 250 €  
vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra a vrátane ľubovolného počtu predmetov podnikania (voľné živnosti)


button_objednaj_1_fin_top          button_objednaj_2_fin_top


Služba
je vhodná pre tých, ktorí sa nechcú zaoberať žiadnou administratívou súvisiacou so založením spoločnosti s.r.o., pričom celú administratívu zveria do našich rúk.

Vypracujeme všetky listiny a dokumenty pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, podáme dokumenty pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zapíšeme Vašu spoločnosť do Obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok.
Vy len podpíšete listiny na matrike ( pred notárom ).


Spoločnosť s.r.o. ( firmu ) Vám založíme v priebehu 15-20 dní kdekoľvek na Slovensku bez nutnosti osobného stretnutia.

 
Postup založenia spoločnosti s.r.o.:

 1. Vypíšete kontaktný formulár, ktorý Vám zašleme na e-mail   OBJEDNAJ    alebo vypíšte kontaktný formulár   ON-LINE
 2. Uhradíte poplatok za založenie na základe faktúry a zmluvy, ktoré Vám zašleme
 3. Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám pripravíme a zašleme e-mailom
 4. Odošlete overené dokumenty na našu adresu

 

Vypracujeme tieto dokumenty:

 • spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina   ( ľubovoľný počet konateľov, spoločníkov )
 • vyhlásenie správcu vkladu.
 • písomné vyhlásenie zakladateľa
 • podpisový vzor konateľa
 • súhlas so zriadením sídla
 • súhlas DU so zápisom spoločnosti do ORSR alebo prevod väčšinového obchodného podielu
 • plnú moc pre vydanie súhlasu DU so zápisom spoločnosti 
 • dokumenty pre Obchodný register + plnú moc
 • dokumenty pre Živnostenský úrad + plnú moc
 • návrh na zápis do Obchodného registra


Vybavíme Živnostenské oprávnenie a súhlas DU so zápisim spoločnosti do ORSR:

 • podáme dokumenty pre vydanie živnostenského oprávnenia
 • v cene je zahrnutý ľubovoľný počet predmetov podnikania ( voľné živnosti )
 • vyzdvihneme vydané živnostenské oprávnenie
 • podáme žiadosť o vydanie súhlasu DU so zápisom spoločnosti do ORSR alebo prevod väčšinového obchodného podielu
 • vyzdvihneme vydaný súhlas z DU 


Zapíšeme spoločnosť do Obchodného registra :

  • podáme návrh na zápis do Obchodného registra elektronicky
  • zaplatíme poplatok za zápis do Obchodného registra
  • zaregistrujeme spoločnosť na Daňovom úrade - k dani z príjmu ( DIČ )
  • prepošleme Vám dokumenty zapísanej s.r.o.

Základne imanie spoločnosti:

Potrebnú minimálnu výšku základného imania, 5000 €,  nie je z Vašej strany potrebné fyzicky zložiť na bankový účet a preukázať tak splatenie imania. Na tento účel Vám stačí nami vypracovaný dokument, ktorý je plne akceptovaný Obchodným registrom.

 

Klient zabezpečí:

 • podpísanie a overenie podpisov na potrebných dokumentoch a plných mocí


Náklady ktoré nie su zahrnuté v cene:

 • overenie podpisov na dokumentoch  1,50 €   1x podpis na matrike
 • Živnostenské oprávnenie             7,50 €   1x predmet podnikania viazaná alebo remeselná živnosť


Cena: 250 €

vrátane  poplatku za zápis do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti ) 
Nie sme platci DPH.