AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Predaj s.r.o. registrovaných ako platcovia DPH (Novinky)

Od 1.7.2011 máme na predaj spoločnosti už registrované ako platcovia DPH. Zákazníkom tým ušetríme množstvo času, energie a financií, vynaložených na administratívnu agendu spojenú s touto registráciou.