AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Daňová optimalizácia: spoločník v s.r.o. neplatí odvody

Pri začiatku podnikania sa najjednoduchšou formou pre individuálneho podnikateľa ukazuje živnosť. V praxi však mnohokrát živnostníci transformujú svoje firmy na spoločnosti s ručením obmedzeným. Ukážeme si, kedy a prečo to môže mať svoje výhody.

V  jednom z minulých dielov nášho seriálu sme si ukázali, že práca pre zamestnávateľa na živnosť môže byť výhodnejšia oproti práci na pracovnú zmluvu, resp. môže byť výhodná sama osebe. Pri dlhodobejšom podnikaní a predovšetkým raste príjmov sa však podnikatelia často stretávajú s demotivačným faktorom –vysokými odvodmi so Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne

Riešení  je mnoho. Popri menej náročných spôsoboch optimalizácie, ktorým sa ešte budeme venovať, sa od určitého bodu príjmu javí vhodnou  zmena právnej formy podnikania. Spoločnosť s ručením obmedzeným  (s.r.o.) je akýmsi vyšším „levelom“ a zároveň jedinou právnou formou, ktorú môže založiť a spravovaťjedna osoba, t.j. jeden spoločník. Podnikateľ, ktorý bol pôvodne živnostníkom, sa teraz stane  spoločníkom svojej s.r.o. a pravdepodobne aj  štatutárnym orgánom, t.j. konateľom.  Môže byť zároveň aj  zamestnancom

Z podielov na zisku sa neplatia dane ani odvody 

Výhodou „number one“ je  nezdaňovanie podielov na zisku. Podľa súčasnej daňovej legislatívy sa uplatňuje  princíp zdanenia príjmu len jeden raz. Zisk, ktorý s.r.o. dosiahne, sa teda zdaní len danej s.r.o. a zvyšná časť, ktorá sa vyplatí ako podiel jednému alebo viacerým spoločníkom, sa už týmto nezdaňuje.  Tento princíp platí, aj keby spoločníkom s.r.o. bola iná s.r.o. – podiel na zisku skrátka  nie je predmetom dane ani fyzických ani právnických osôb. 

Z vyplatených podielov na zisku sa však neplatia  nielen dane, ale ani odvody. Spoločník s.r.o. nepatrí medzi povinne poistené osoby z hľadiska sociálneho ani zdravotného poistenia. 

Ideálnym riešením je z tohto dôvodu situácia, keď spoločník vykonáva  zároveň funkciu konateľa bez nároku na odmenu  a nie je ani zamestnancom. V porovnaní s ostatnými variantami či živnosťou, môže s.r.o. takto dosiahnuť  najnižšie možné zdanenie. Každá fyzická osoba s trvalým pobytom v SR – akou aj spoločník bezpochyby je – je však  povinne zdravotne poistenou osobou, či už ako živnostník, zamestnanec či samoplatiteľ. Ak ničím z toho nie je, môže ako konateľ svojej s.r.o. uzavrieť sám so sebou  pracovnú zmluvu  a stať sa  zamestnancom. Optimálnym riešením je, ak bude odmeňovaný zákonnou minimálnou mzdou. Popri zdravotnom poistení bude síce platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne, ale len v minimálnej výške, a zároveň  celá jeho mzda aj s odvodmi, ktoré musí platiť zamestnávateľ – čiže jeho vlastná s.r.o. – je  daňovým nákladom s.r.o.  

Spoločnosť s ručením obmedzeným: iba skutočné náklady 

Oblasť  nákladov však skrýva v sebe jednu  nevýhodu  v porovnaní s podnikaním na živnosť. Daňová legislatíva umožňuje živnostníkovi uplatniť si  paušálne náklady vo výške 40 % z príjmov plus zaplatené odvody, bez ohľadu na to, či vôbec nejaké náklady mal. V praxi môže mať teda aj nulové náklady a aj vtedy zo 40 % svojich príjmov dane neplatí. V s.r.o. je možné uplatniť  jedine skutočne vynaložené náklady.  Z tohto dôvodu je vhodné prejsť na s.r.o. len pri určitej výške príjmu a zároveň pre tie druhy podnikania, kde určitá miera nákladov zákonite vzniká – napr. výroba či obchod.  Jednou z výhod s.r.o. je aj obmedzené ručenie. 

Výhody podnikania formou s.r.o. 

  • nezdaňovanie podielov na zisku  spoločníka
  • absencia povinnosti platiť odvody  z podielu na zisku spoločníka
  • obmedzené ručenie za záväzky spoločnosti – na súkromný majetok spoločníka sa (na rozdiel od živnostníka) ručenie nevzťahuje

Nevýhody podnikania formou s.r.o. 

  • vyššie  zriaďovacie náklady pri založení s.r.o.  – kolky, notárske poplatky, právne služby
  • povinnosť vedenia  podvojného účtovníctva  s vyšším množstvom položiek, čo vedie k vyšším nákladom na účtovníctvo
  • nemožnosť uplatňovania paušálnych výdavkov.

Prechod na s.r.o.  nemusí byť vhodný pre všetky prípady či oblasti podnikania. Výhodným sa začne javiť až od určitej výšky príjmu a zároveň pri určitej výške reálnych nákladov. Základom správneho rozhodnutia je  porovnávací prepočet  oboch, resp. viacerých variánt, ktoré v sebe obsahujú aj budúce náklady, týkajúce sa výlučne s.r.o.