AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Daň a odvody zo živnosti popri zamestnaní

Som zamestnanec a zároveň mám aj živnosť.  Za rok 2012 mám ako SZČO hrubý príjem 5 000 eur, čím mi vzniká od 1.7.2013 povinnosť platiť odvody aj ako SZČO. Po odpočítaní nákladov je môj čistý príjem ako SZČO 1 000 eur. Z toho zaplatím daň 190 eur, sociálne poistenie 1 563,24 eura z minimálneho vymeriavacieho základu a zdravotné poistenie 70 eur (po ročnom zúčtovaní).  Takže moje prilepšenie k platu je mínus 723,24 eura za rok práce. Sú moje výpočty chybné, alebo skutočne platí zákon, podľa ktorého z príjmu 1 000 eur musím štátu odviesť  1 723,24 eura?

Áno, v podstate máte pravdu, aj keď samotnú stratu za rok 2012 z Vašej činnosti ako SZČO nevykážete. Ak by ste však dosiahli rovnakú výšku zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov aj v ďalších zdaňovacích obdobiach, tak by ste v konečnom dôsledku z dôvodu povinného platenia odvodov v strate skončili. Dôvodom je hlavne naviazanosť povinnosti platenia odvodov na sociálne poistenie na dosiahnutie určitej výšky zdaniteľného príjmu a nie na výšku čiastkového základu dane z podnikania.  

Chceli by sme Vás teda upozorniť, že v súlade s §21 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení (ďalej len „Zákon o SP“) budete Vy ako SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistenou osobou od 01.07.2013, ak Váš príjem z podnikania za kalendárny rok 2012 bude vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v §138 ods. 5 Zákona o SP. V tejto súvislosti by sme Vás radi upozornili na prechodné ustanovenie §293ci Zákona o SP, ktoré upravuje, že vymeriavací základ upravený v §138 ods. 5 Zákona o SP v znení do 31.12.2012 sa použije na účely určenia vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia do 30.06.2013, najdlhšie do 30.09.2013, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2012. Vyššie uvedené znamená, že pokiaľ Váš príjem za rok 2012 z činnosti SZČO presiahne sumu 12-násobku zo sumy 44,2% priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2011, t.j. sumu 4168,92 eur stanete sa ako SZČO povinne nemocensky a dôchodkovo poistenou osobou od 01.07.2013. Vyššie uvedené znamená, že počas roku 2012 Vám nevznikne povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne z titulu zriadenia živnosti počas tohto roku avšak už pre obdobie od 01.07.2013 do 30.06.2014 sa budete považovať za predpokladu pokračovania výkonu podnikateľskej činnosti za osobu povinnú platiť odvody do Sociálnej poisťovne minimálne vo výške 130,27 eura/mesačne.

Ako novozriadená SZČO, ktorá je súčasne aj zamestnancom nemáte povinnosť platenia preddavkov na zdravotné poistenie na rok 2012 v súlade s §16 ods. 2 písm. b) a §16 ods. 8 písm. c) Zákona o zdravotnom poistení (ďalej len „Zákon o ZP“) pokiaľ ste si výšku preddavku v súlade s §16 ods. 9 Zákon o ZP stanovili pod 3 eurá. Rovnako Vám povinnosť platenia preddavkov na zdravotné poistenie nevznikne na rok 2013, keďže predpokladáme, že za rok 2011 ste nevykázali žiaden čiastkový základ dane z podnikania, ktorý je potrebný pre účely stanovenia preddavkov na rok 2013. Berte prosím na vedomie, že ako SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom nemáte upravenú minimálnu výšku preddavkov na zdravotné poistenie tak ako to majú SZČO, ktorí nie sú súčasne zamestnancami. Na strane druhej však berte na vedomie, že výška Vašej odvodovej povinnosti sa zúčtuje formou ročného zúčtovanie zdravotného poistenia za príslušné „odvodové“ obdobie.