| Tlačiť |

Spracovanie, vedenie podvojného účovníctva

Mzdy a personalistika

Daňová optimalizácia

Prostredníctvom služby daňová optimalizácia, pre Vás dokážeme nájsť najvhodnejší spôsob ako znížiť Vaše daňové zaťaženie a taktiež poradíme všetky dostupné legálne postupy na optimalizáciu Vášho daňového zaťaženia.

Ide o cesty obsiahnuté v daňovom zákone, slúžiace na znižovania základu dane. Zameriavame sa predovšetkým na: 

  • využívanie všetkých daňových úľav a oslobodení
  • najvýhodnejší spôsob zdanenia rôznych druhov príjmov u FO
  • minimalizáciu nákladov, ktoré nie sú daňovo uznané v prospech nákladov, ktoré zákon o dani z príjmov uznáva ako daňové výdavky
  • možnosti najvhodnejšieho využitia motorového vozidla pre podnikanie
  • minimalizácie odvodového zaťaženia
                                                                                                                           Neplaťte viac ako je potrebné!
 
Daňová optimalizácia je súčasťou vedenia účtovníctva. Klient, ktorý našej spoločnosti zverí svoju účtovnú agendu, za samotnú daňovú optimalizáciu neplatí. Všetko je zahrnuté v cene účtovných služieb.
  

Cena za vedenie účtovníctva sa stanovuje osobitne podľa zložitosti a počte zaúčtovaných položiek.

Neváhajte Nás kontaktovať radi Vám vypracujeme cenovú kalkuláciu.

button_objednaj