| Tlačiť |

Kompletné založenie s.r.o., zakladanie s.r.o na kľúč

Cena 250 €  
vrátane poplatku za zápis do Obchodného registra a vrátane ľubovolného počtu predmetov podnikania (voľné živnosti)


button_objednaj_1_fin_top          button_objednaj_2_fin_top


Služba
je vhodná pre tých, ktorí sa nechcú zaoberať žiadnou administratívou súvisiacou so založením spoločnosti s.r.o., pričom celú administratívu zveria do našich rúk.

Vypracujeme všetky listiny a dokumenty pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, podáme dokumenty pre vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zapíšeme Vašu spoločnosť do Obchodného registra a zaplatíme súdny poplatok.
Vy len podpíšete listiny na matrike ( pred notárom ).


Spoločnosť s.r.o. ( firmu ) Vám založíme v priebehu 15-20 dní kdekoľvek na Slovensku bez nutnosti osobného stretnutia.

 
Postup založenia spoločnosti s.r.o.:

  1. Vypíšete kontaktný formulár, ktorý Vám zašleme na e-mail   OBJEDNAJ    alebo vypíšte kontaktný formulár   ON-LINE
  2. Uhradíte poplatok za založenie na základe faktúry a zmluvy, ktoré Vám zašleme
  3. Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám pripravíme a zašleme e-mailom
  4. Odošlete overené dokumenty na našu adresu

 

Vypracujeme tieto dokumenty:


Vybavíme Živnostenské oprávnenie a súhlas DU so zápisim spoločnosti do ORSR:


Zapíšeme spoločnosť do Obchodného registra :


Základne imanie spoločnosti:

Potrebnú minimálnu výšku základného imania, 5000 €,  nie je z Vašej strany potrebné fyzicky zložiť na bankový účet a preukázať tak splatenie imania. Na tento účel Vám stačí nami vypracovaný dokument, ktorý je plne akceptovaný Obchodným registrom.

 

Klient zabezpečí:


Náklady ktoré nie su zahrnuté v cene:


Cena: 250 €

vrátane  poplatku za zápis do Obchodného registra a vrátane ľubovoľného počtu predmetov podnikania ( voľné živnosti ) 
Nie sme platci DPH.